ISPLATA 100 EVRA PUNOLETNIM GRAĐANIMA OD 25. MAJA

Pomoćnica ministra finansija Ana Jović izjavila je danas da će isplata 100 evra punoletnim građanima koji su se prijavili za pomoć, krenuti sukcesivno od 25. maja

Jović kaže da se planira da isplata pomoći od 100 evra penzionerima bude završena do srede, a korisnicima socijalne pomoći do četvrtka.

Pomoćnica ministra finansija podseća da se građani za pomoć mogu prijaviti do 5. juna.