Kako će se oporaviti privreda Srbije nakon korona virusa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da postoje tri vrste mera, a koje su predviđene za naredni period sa ciljem da se osnaži i oporavi privreda nakon korona virusa.

Mere podrazumevaju korišćenje unutrašnjih budžetskih rezervi, zaduživanje na domaćem tržištu hartija od vrednosti i zaduživanje na stranom tržištu hartija od vrednosti.

Mikro i mala preduzeća će biti obezbeđena za 3 meseca kada je reč o plaćanju minimalca za svakog zaposlenog. Ova državna pomoć je predviđena samo za one preduzetnike koji nisu otpustili više od 10 posto zaposlenih. Takođe, biće umanjeni porezi na dobit i doprinosi na plate.

Kompanijske obveznice su predviđene kao vid pomoći velikim i srednjim preduzećima, jer predstavljaju prikupljanje relativno velikih iznosa sredstava iz više izvora, u poređenju sa uzimanjem kredita. Imamo para za ekonomiju, imamo i za još nešto. Razmišljamo da damo svakom punoletnom građaninu Srbije pomoć od 100 evra. Nevezano da li je zaposlen, nezaposlen, penzioner. To je oko 520 miliona evra – rekao je predsednik Aleksandar Vučić.