DRŽAVA FINANSIRA TRI KAPITALNA PROJEKTA

Kancelarija za javna ulaganja Republike Srbije, obezbedila je finansiranje tri projekta obnove i unapređenja objekata javne namene, po programu Vlade iz 2017. godine, čija se realizacija očekuje narednih meseci.
U pitanju su sanacija i adaptacija područnog odeljenja škole “Branko Krsmanović” Sikirica, u Drenovcu, rekonstrukcija i dogradnja najstarijeg školskog objekta u gradu, osnovne škole “Radoje Domanović”, kao i objekta Centra za socijalni rad.
Za projekte drenovačke škole i Centra za socijalni rad, kompletna projektno – tehnička procedura bi, uvažajući sve rokove eventulanih žalbi ponuđača, trebalo da bude okončana i radovi započeti krajem marta. Inače, škola “Radoje Domanović”, izabrana je, jer je u najlošijem stanju u odnosu na ostale tri gradske škole, a prema projektu, sledi joj ozbiljna rekonstrukcija, izgradnja novog prostora, kuhinje sa trpezarijom i uređenje školskog dvorišta sa novim sadržajem.
Vlada republike Srbije najavljuje nastavak konkretnog rada na procesu unapređivanja kvaliteta obrazovanja, kako u Paraćinu, tako i u celoj Srbiji, smatrajući da je obrazovanje esencijalni temelj društva i zalog za budućnost nas i naše dece.