NACIONALNI DAN KNJIGE I DAN NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

Dan kada je političar, diplomata, ustavopisac i knežev sekretar Dimitrije Davidović uputio (15. februara po starom, a 28. po novom kalendaru) 1832.god. pismo knezu Milošu o uređenju Biblioteke, uzet je za Dan Narodne biblioteke Srbije, koji je 2013. godine proglašen za Nacionalni dan knjige.

Kada je u novembru 1832 godine knez Miloš naredio da se jedan primerak od svake štampane knjige ustupi biblioteci ustanovlјena je institucija obaveznog primerka.

Taj dan i ovog puta biće obeležen popustima, predavanjima, promocijama, izložbama, koncertima, stručnim skupovima i drugim programima u velikom broju gradova i manjih mesta u Srbiji.