MANIJAK PONOVO TRUJE PSE PO PARAĆINU

Naši čitaoci iz Tekije javili su nam da je u prethodnoj noći više lutalica ali i vlasničkih pasa koji su se nalazili u dvorištima, otrovano.
Paunović je u jeku kampanje 2016. godine, kada je brutalno otrovano više lutalica u samom centru grada, obećao izgradnju azila za pse. Ovo je bila želja više hiljada grаđana koji su potpisali i peticiju za izgradnju azila ali je to ostalo samo još jedno od neispunjenih obećanja aktuelne vlasti.