OTVARANJE IZLOŽBE “FORME (4ME)”

Geometrija arhitektonskihformipredstavlja poseban sistem definisanihelemenata koji utiču na kvalitet i estetikusamog prostora. Konstrukcijaarhitektonskih sistema i različiti modeliarhitektonskih „merljivih“ jedinica uoblikovanju ektsterijera i enterijerapostavljeni su u određeni ortogonalnisistem antropometričnog prostora .Rezultati istraživanja autorapredstavljenih različitih projekata sukvalitetni i vredni arhitektonskiprostori koji zadovoljavaju standardestruke sa akcentom na interaktivni dizajn iiskustvo u optimizaciji korisnika .Prisutna je različita materijalizacija,primena boja, posebne rasvete i razigranihformi u definisanju podsklopovaarhitektonskih kompozicija.Tretman objekata u postavci kompozcijaprati senzibilitet svih autora sa jedinstvenim karakterom u prepoznavanjugeometrije prostora i modularnihpodsistema koji uobličavaju eklatantandizajn. Prostori postaju funkcionalni,dopadljivi i u skladu sa kontekstominvestitora, odnosno primarnih korisnika,što je prevashodni cilj struke.Dr Jelena V. Atanasijević