KAKO DO OLAKŠICA ZA PLAĆANJE STRUJE I GASA

U budžetu za iduću godinu država je za energetski ugrožene građane izdvojila više nego prošle – milijadu i 560 miliona dinara.
Iako za taj status građanima nije uvek lako ispuniti sve kriterijume, glavna prepreka i dalje je nedovoljna informisanost. A za to su odgovorne lokalne samouprave.
Pravo na 120 do 250 besplatnih kilovat sati struje i do 75 kubnih metara gasa mesečno, bez podnošenja zahteva, direktno ostvaruju primaoci socijalne pomoći i dečijeg dodatka.
Olakšice za plaćanje računa za struju i gas mogu dobiti i druge porodice u zavisnosti od broja članova i prihoda. Ali oni moraju sami za to podneti zahtev u nadležnim službama lokalnih samouprava.
Za jednočlano domaćinstvo granica je prihod do 14.571,74 dinara, sa dva i tri člana do 21.216,14 dinara, za porodice sa četiri i pet članova do 27.856,18 dinara, sa šest i više članova do 35.030,72 dinara.
EPS i “Srbijagas” dobijaju gotove spiskove i umanjuju račune. Izveštaji pokazuju da besplatne kilovate najviše koriste socijalno ugroženi građani na području elektrodistribucija – Kraljevo, njih gotovo 29.000 i Niša – oko 24.000.
Povlastice za struju važe jednu kalendarsku godinu, pa svi koji ostvruju to pravo već moraju pripremati novi zahtev kako bi im od janura ponovo stizali umanjeni računi.