NA SNAZI DOŽIVOTNA ROBIJA ZA UBICE DECE

Profesorka krivičnog prava sa Kriminalističko-policijskog univerziteta Ivana Bodrožić kaže da će na udaru Krivičnog zakonika, čije izmene danas stupaju na snagu, biti povratnici, počinioci najtežih krivičnih dela, kao i počinioci krivičnih dela kod kojih su pooštrene kazne.
Pored ove opšte izmene, izmene zakona donose poštoravanje minimuma i maksimuma kazni za niz krivičnih dela sa elementima nasilja, zatim nova krivična dela, kao i novu vrstu krivične sankcije – doživotni zatvor, koja menja postojeću najstrožu kaznu 30 do 40 godina.
Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić za Tanjug pojašnjava da nova zakonska rešenja predviđaju da će sud morati povratniku da izrekne kaznu iznad polovine raspona propisane kazne, ukoliko je već dva ili više puta osuđen za krivična dela učinjena sa umišsljajem na zatvorsku kaznu od najmanje jednu godinu.
Isto važi i ako od dana otpuštanja sa izdržavanja izrečene kazne do izvršenja novog krivičnog dela nije proteklo pet godina, ukazao je Ilić. Do sada je ovaj vid kažnjavanja bio fakultativan – bilo je ostavljeno sudu na ocenu da li će povretnika i u kojoj meri strožije kazniti, dok će za sva krivična dela u povratu izvršena nakon 1. decembra, sud biti obavezan da primeni nove odredbe o strožijem kažnjavanju.
“To znači da će, pod navedenim uslovima, na primer za krivično delo za koje je propisana kazna od šest meseci do pet godina zatvora, višestruki povratnik morati da bude osuđen na kaznu višu od dve i po godine zatvora”, naveo je državni sekretar.
Izmene Krivičnog zakonika danas stupaju na snagu, a bavljenje kriminalom kao zanatom i nasilničko ponašanje koje se ponavlja od danas će se obavezno strože sankcionisati.
Ivana Bodrožić je navela da će kazna doživotnog zatvora moći da se primeni na sve slučajeve na koje je do sada mogla da se izrekne kazna zatvora od 40 godina, kao i u slučajevima teškog ubistva, silovanja, obljube nad nemoćnom licem, detetom i obljube zloupotrebom položaja onda kada se kao žrtva nađe dete.