KO IMA PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU

Obrazlažući izmene zakona, Zoran Đorđević je naveo da se u delu ostvarivanja prava na porodičnu penziju vanbračna zajednica izjednačava sa brakom.
“U cilju sprečavanja eventualnih zloupotreba koje mogu da nastanu fiktivnim zaključivanjem braka i fiktivnom vanbračnom zajednicom, posebnom normom se precizira da supružnik ili vanbračni partner preminulog mogu da ostvare pravo na porodičnu penziju ukoliko su brak, odnosno vanbračna zajednica, trajali najmanje tri godine ili ako sa umrlim osiguranikom imaju zajedničko dete”, precizirao je Đorđević.
U izmenama Zakona navodi se i da će se penzije, počev od januara 2020. godine, usklađivati u procentu koji predstavlja zbir polovine procenta promene potrošačkih cena i polovine procenta promene prosečne zarade, bez poreza i doprinosa”.
Predloženim izmenama zakona utvrđuje se da je izdvajanje za PIO fond obavezno, a da penzijski sistem čine i dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi koji se uređuju posebnim zakonom.
Izmenama zakona uređuje se i status osoba koje rade na teritoriji Srbije za stranog poslodavca koji nema registrovano preduzetništvo ili predstavništvo u našoj zemlji.
“Ta kategorija lica se uvodi u osiguranje u svojstvu osiguranika samostalnih delatnosti”, objasnio je Đorđević.
Zakonom su predviđene i novine koje se odnose na policijske službenike, koji se izjednačavaju sa profesionalnim vojnim licima u slučaju nastanka invalidnosti, jer im se ostavlja mogućnost da obavljaju druge poslove koji nisu policijski.
Izmenama Zakona propisano je i da se pravo na specijalna pomagala za čitanje i pisanje ubuduće uređuje propisima o zdravstvenom osiguranju.