POVEĆANJE PLATA MEDICINSKIH TEHNIČARA

Najmanje realno povećanje, imajući u vidu trenutnu visinu njihovih zarada, iznosiće 5.958 dinara, a najveće 7.251 dinar. Praktično, medicinske sestre sa srednjom školom koje rade u domovima zdravlja, a čija je trenutna mesečna zarada, bez ikakvih dodataka 39.726 dinara, dobiće povišicu od 5.958 dinara. Oko 200 dinara više dobiće sestre koje rade na opštim bolničkim odeljenjima, dok će povećanje od 6.422 dinara pripasti sestrama sa srednjom školom, koje rade na odeljenjima intenzivne nege, u operacionim salama, na onkologiji, u hitnoj pomoći, psihijatriji i na odeljenjima infektivnih bolesti. Medicinske sestre koje imaju peti stepen stručne spreme, poput onih koje rade na odeljenjima za transfuziju ili sestre instrumentaristi, dobiće povišicu od 6.522 dinara. To znači da će njihova nova zarada koju bi mogli da dobiju na kraju ove godine ili najkasnije od 1. januara 2020. godine biti 50.003 dinara.
SREDNJA ŠKOLA
Domovi zdravlja 39.726 dinara (trenutna zarada) – 5.958 dinara (novo povećanje) Opšta bolnička odeljenja 41.367 dinara (trenutna zarada) – 6.205 dinara (novo povećanje) Intenzivna nega, operacione sale, onkologija, hitna pomoć, psihijatrija, infektivne bolesti 42.819 dinara (trenutna zarada) – 6.422 dinara (novo povećanje)
PETI STEPEN STRUČNE SPREME
Medicinske sestre (transfuzija, instrumentaristi) 43.481 dinar (trenutna zarada) – 6.522 dinara (novo povećanje) S druge strane, medicinske sestre koje su završile višu školu i čije su plate od 45.375 dinara do 48.341 dinar dobiće povećanje od 6.806 dinara do 7.251 dinar, koliko će iznositi i najveća povišica od 15 odsto.
VIŠA ŠKOLA
Patronažna sestra, viši sanitetski tehničar, fizioterapeut 45.375 dinara (trenutna zarada) – 6.806 (novo povećanje) Viša medicinska sestra na bolničkom odeljenju 46.605 dinara (trenutna zarada) – 6.990 (novo povećanje) Viša medicinska sestra, intenzivna nega, operacione sale, reanimacija, hitna pomoć, onkologija, psihijatrija, infektivne bolesti – 48.341 dinar (trenutna zarada) 7.251 (novo povećanje) Podaci o trenutnim zaradama ne uključuju noćni rad, rad nedeljom ili državnim praznikom, dežurstva, minuli rad i pripravnost.