KOJI JE NAJJEFTINIJI NACIN GREJANJA U ZIMSKOM PERIODU

Kupovina i nabavka ogreva za hladne dane je  kod većine završena, a sudeći po temperaturama predhodnih dana, grejna sezona je  počela i pre zvaničnog roka.

Najveće troškove grejanja će imati potrošači koji se greju na lož ulje, struju, a među najjeftinijim je grejanje na drvo, ugalj i gas, pod uslovom da se greju samo prostorije u kojima borave.Važno je napomenuti i da grejanje na struju jedino može biti jeftinije kad se isključivo koristi noćna struja (jeftina tarifa).Grejanje na ugalj je i dalje jeftinije od grejanja na gas, a sa druge strane ugalj je najveći zagađivač atmosfere. Prirodni gas je samo manje ekološki štetan od fosilnih goriva. Najjeftinije je grejati se na drva, a ujedno je i ekološki najčistije i najbezbednije gorivo koje danas postoji, posebno u odnosu na naftne derivate.

Odavno u Evropi, a poslednjih godina i u Srbiji potrošačima čvrstog goriva ponuđeni su novi energent drvni briket i pelet. Briket ne mora da se cepa kao drva, ne mora da se suši, skuplji je u odnosu na drva i na ugalj i ima malo veću energetsku vrednost, ali je suv kao barut i mnogo bolje sagoreva pa greje kao tri metra drva i tona i po sušenog lignita.

Pelet je manji od briketa, ima za nijansu veću kaloričnu vrednost i cena mu je veća, i takođe se kao briket pravi od raznih biomasa kao što su ostaci drveta, piljevine i ostacima u poljoprivrednoj proizvodnji (sojina slama, stabljike graška, pasulja, boranije…)

Računica pokazuje da će domaćini koji se greju na pelet, ugalj ili drva moći da uštede i duplo više novca u odnosu na korisnike centralnog grejanja ili toplotnih tela na mazut ili propan-butan. U zavisnosti od vrste ogreva, mogu se dodatno racionalizovati troškovi, s tim što se pametna potrošnja ponekad i ne podudara sa najnižom cenom.

Grejna sezona u Srbiji zvanično počinje 15. oktobra i traje sve do 15. aprila.