BOGATA MUZIČKA ISTORIJA PARAĆINA

Muzičko opismenjavanje u Paraćinu datira iz 19.veka

Grad Paraćin, “ Tvrđavica pokraj reke Crnice” kako su ga tada zvali, pored svog bogatog istorijskog beleži i bogato kulturno muzičko nasleđe.

Prvo muzičko obrazovanje počinje polovinom 19.veka osnivanjem pevačkih družina koje su u svom sklopu imale biblioteku, književni klub, pozorište i muzičke sekcije sačinjene od hora i orkestra gde se učilo notno pevanje i sviranje. Među prvim učiteljima muzike bio je Teorgije Krstić, koji je kao vrstan muzičar udario muzičke temelje u našem gradu. Kao đak Karlovačke škole, predavao je predmete muzčke umetnosti, učio decu notnom čitanju, sviranju na različitim indtrumentima i vodio đaćki mešoviti hor “Paraćinsko pevačko društvo”.

Njega je sa istim entuzijazmom i rezultatima nasledio Gvido Havale, poreklom čeh, danas poznat kao kompozitor pesme “ Pevajte braćo” na stihove Đure Jakšića, tada veoma popularne pesme.

Krajem 19.veka u naš grad dolazi Stanoje Nikolić i radeći kao muzički pedagog u školi, vodio je vrlo popularan mešoviti hor, baveći se i kompozitorskim stvaralaštvom. Kao đak Stevana Mokranjca i Stevana Šrama napisao je prve udžbenike muzičke kulture i teorije muzike.

Početkom 20.veka u našem gradu osnovan je omladinski hor “Juhor” na čelu sa ruskim dirigentom Nikolajem Vinokurovim, koji je paralelno radio i u beogradskoj operi. U to vreme vrlo uspešno je radio i mešoviti hor “Ruski sokoli” na čelu sa dirigentom Kvajtovskim, koji je bio ruski emigrant.

Između dva Svetska rata u gradu deluje Dimitrije Đorđević, penzionisani dirigent kraljevskog vojnog orkestra, koji je osnovao prvu privatnu muzičku školu u kojoj su se pored limenih duvačkih i gudačkih instrumenata izučavali klavir i harfa. Formirao je gradski limeni orkestar i mešoviti hor “Karađorđe”. Sačuvani brojni plakati nam potvrđuju da je naš grad imao vrlo bogatu koncertu aktivnost u tom periodu.

Završetkom drugog Svetskog rata pri fabrici stakla osniva se “Staklarsko umetničko društvo” koje je imalo orkestar limenih duvača i razvijenu muzičku školu koju je vodio Dimitrije Đorđević. Pri fabrici štofa osniva se džez orkestar S.I.DŽ.O. koji se svojim repertoarom predstavio tadašnjoj celoj Jugoslaviji.

Ovako bogata muzička istorija našeg grada je nastavila svoj tok osnivanjem muzičke škole 1953. godine kojom je upravljao kompozitor Jovica Milosavljević. Kao samostalna ustanova muzička škola je zvanično registrovana 01. januara 1975. godine dobiši ime tadašnjeg dekana Muzičke akademije Milenka Živkovića. Muzička škola i danas svojim rezultatima i uspesima opravdava svoje postojanje i neguje rasadnik mladih talentovanih paraćinaca.