Fašistički pristup odbrani “lične svojine”

Predsednik Aleksandar Vučić najstrožije je osudio fašističko, beskrupulozno ponašanje Saše Paunovića, koji je lekare Hitne pomoći sprečio da pomognu odborniku SNS koji se u tom trenutku nalazio u prostorijama Skupštine Opštine Paraćin. Ocenio je da je Paunovićev strah od gubljenja vlasti veći i posesivniji od svih ljudskih načela. Takodje, Predsednik Aleksandar Vučić govorio je o transparentnosti i ispravnosti papira u poslednjih 10 godina vladavine Saše Paunovića kao i o tome da će uskoro sve biti dokumentovano javnosti o istom.