Predsednik opštine Paraćin Saša Paunović, školama i drugim vaspitno obrazovnim ustanovama u opštini Paraćin, NIJE isplaćivao sredstva na ime naknade za gradski prevoz, koji na osnovu zakona i kolektivnog ugovora pripadaju zaposlenima u prosvetnim ustanovama. Zbog toga su neki zaposleni tužili sudu obrazovnu ustanovu u kojima rade gde su već i donete neke presude u korist zaposlenih. Ovim presudama zaposlenima pripadaju naknada za prevoz u poslednje tri godine a pored ove naknade njima pripada i kamata sa trškovima sudskog postupka. Troškovi kamata i sudskog postupka znatno prevazilaze iznos glavnog duga odnosno duga po osnovu naknade za prevoz. To znači da je zbog NEZAKONITOG POSTUPANJA i nemarnosti predsednika opštine Saše Paunovića, neisplaćivanjem putnih troškova koji zakonski pripadaju zaposlenima, oštećen opštinski budžet za iznos kamata i sudskih troškova. Usled ove situacije, u vaspitno obrazovnim ustanovama u opštini Paraćin, većina zaposlenih organizovano priprema tužbe radi ostvarivanja svojih prava po osnovu naknade za prevoz, gde po nekim informacijama ukupna vrednost ovakvog potraživanja sa kamatom iznosi preko 100.000.000 dinara. Zbog toga ovih dana lično Saša Paunović, grčevito vrši pritisak na direktore i zaposlene u vaspitno obrazovnim ustanovama opštine Paraćin, da ne podnose tužbe nudeći vansudska poravnanja u kojima pored glavnog duga obećava i isplatu kamata.

Pitanje za predsednika opštine Sašu Paunovića: – Zašto vaspitno obrazovnim ustanovama nije blagovremeno isplaćivao novac za prevoz zaposlenih, usled čega je budžet opštine Paraćin izložio nepotrebnim troškovima po osnovu kamata i sudskih troškova koji se mere milionskim iznosima?

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here