Šaletić nas uveravao da on nije više direktor, ali APR pokazao da je slagao

APR pokazao suprotno – Tomislav Šaletić je jedan od direktora Spektar Investa

Zamenik predsednika Opštine Paraćin, Tomislav Šaletić je u isto vreme i jedan od direktora privatne firme koja je samo 2017. godine, pobedila na javnim konkursima i tenderima koje je raspisala ova Opština, u vrednosti od oko 480.000 evra.

Pogledajte sve funkcije koje je Tomislav Šaletić obavljao, gde se jasno vidi da je u isto vreme i zamenik predsednika Opštine Paraćin i jedan od direktora firme Spektar invest, koja je, zahvaljujući ovim javnim konkursima i tenderima, prihodovala 57. 465.199 dinara. Ova suma je zbir tendera na kojima je Spektar invest pobedila samo u 2017. godini:

Naime, Šaletić je na funkciju zamenika predsednika Opštine Paraćin došao 29.04.2016. godine, i još uvek je na njoj, a prema podacima iz APR, Šaletić je skoro 10 meseci ranije postao jedan od direktora Akcionarskog društva za inženjering, građevinarstvo i promet, Spektar Invest. Nakon pisanja našeg portala o njegovom sukobu interesa, Šaletić je podneo zahtev da se obriše iz APR, tačnije 17.04.2018, međutim, taj zahtev je ODBIJEN.

Šaletić nas uveravao da on nije više direktor, ali APR pokazao da je slagao

Naime, kada smo objavili tekst o tenderu za adaptaciju gradske apoteke u Paraćinu, za koji je firma Spektar invest dobila 15.644.550 dinara, najavljujući da ćemo otkriti i druge ugovore koje je ova firma dobijala od Opštine Paraćin, stigao nam je demanti od Tomislava Šaletića, u kome se navodi da on nije direktor te firme od 03. maja 2017. godine, time želeći da nam poruči da on tada ( tender je bio u novembru 2017.) nije bio jedan od direktora Spektar investa. Šaletić je izjavio da je on tada već dao ostavku, a da podaci u APR nisu ažurirani, jer tamo i dalje piše da je on direktor. U APR su nam odgovorili da je svaka izmena registra vidljiva u online formi nakon 5 dana od podnošenja zahteva, što znači da je Tomislav Šaletić i dalje jedan od direktora.

U demantu koji je Tomislav Šaletić poslao, navodi se da je on bio neizvršni direktor, a “neizvršni direktor nema nikakvih ovlašćenja u firmi i služi kao savetodavno lice“, na osnovu čega možemo da pretpostavimo da je Šaletić savetovao direktora firme kako da konkuriše na opštinske tendere da bi Spektar invest pobeđivao na njima.

Međutim, kada smo kontaktirali APR, nakon demanta koji smo dobili od opštine, ispostavlja se da je APR primio zahtev od Spektar investa, ali tek 17.04.2018., tačnije, par dana nakon naših tekstova, što znači da sve do tog dana nije bilo nikakvog zahteva da on bude izbrisan kao direktor Spektar investa. Međutim, nakon što je taj zahtev podnešen APR-u, dva dana kasnije, Agencija za privredne registre ODBIJA Šaletićev zahtev za izmenu podataka, iz dva razloga:

1. Zato što je zakonski rok za podnošenje zahteva APR-u 15 dana od njegove navodne ostavke

2. Zato što nije podnet original na uvid, niti overena kopija

Ovo navodi na zaključak da je TOMISLAV ŠALETIĆ i dalje zvanično direktor Spektar Investa i da njegova navodna ostavka nije validan dokument.


Samo u 2017. godini, Spektar invest je prihodovala 57.465.199 din, a kada se uvidom u godišnji izveštaj pogleda njihov godišnji prihod, koji iznosi 110.342.000 dinara, očigledno je da je više od polovine ukupnih prihoda za 2017. godinu stiglo putem konkursa i tendera koje je raspisivala opština Paraćin.

U Agenciji za borbu protiv korupcije, navodi se da je Šaletić bio od 2010. godine direktor JKP Paraćin sve do 2014., a član nadzornog odbora istog preduzeća od 2015. do 2016. godine. Postao je zamenik predsednika Opštine Paraćin 2016., a jedan od direktora Spektar Investa je postao u julu 2015. godine, tako da je po APR i Agenciji za borbu protiv korupcije, Šaletić bio na obe funkcije u isto vreme, a to je traje i dan danas.

Takođe, na APR se navodi da je Šaletić bio predsednik Sportskog saveza Paraćina 13.05.2014. do 12.05.2017. godine, međutim u Agenciji za borbu protiv korupcije se nigde ne navodi ova funkcija, kao ni da li je bio plaćen i koliko za to, kao što ne postoji ni podatak o njegovom radnom mestu u Spektar Investu.

Tomislav Šaletić je stekao uslov za penziju još 19. septembra 2017. godine navršivši 65 godina starosti, Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru morao po sili zakona automatski da se penzioniše, ali i dalje radi kao zamenik predsednika Opštine Paraćin i tako zauzima mesto nekome od mnogobrojnih obrazovanih i nezaposlenih kadrova u ovoj opštini.

Nakon otkrivanja ovih informacija, ostaje da se vidi da li u ovom slučaju ima elemenata zloupotrebe u postupku javnih nabavki i ukoliko postoje, kako će počinioci biti sankcionisani.

Izvor: Srbija danas