Priča o lovačkom udruženju “Paraćin”

Lovačko udruženje “Paraćin” Od 1902. godine do danas, lovstvo Paraćina utiralo je put napretka očuvanjem divljači i unapređenjem lovstva. Površina lovišta je 45.276 hektara a ima čak i evropskog jelena (oko 50 grla), oni se nalaze u kučajskom reviru na potesu Čestobrodica-Grza-Sisevac. Inače, oko 620 lovaca, organizovano je u četiri revira, i to: juhorski, moravski, crnački i kučajski. U 35 katastarskih opština ima 40 lovačkih sekcija. Lovačko udruženje „Paraćin” raspolaže inkubatorskom stanicom, čiji je kapacitet 24.640 pilića kao i službenim prostorijama u strogom centru Paraćina. Od lovačkih susreta poznata je hajka na lisice: „Zlatna lisica Čukare”. Među brojnim manifestacijama koje se organizuju na paraćinskom području, među najznačajnije ubrajaju se lovačke, čime se doprinosi očuvanju prirode i divljači, zaštiti biodiverziteta i povećanju turističke ponude ovog kraja.