Utorak, 17.10.2017.godine u vremenu od 09:00 do 14:00 sati, bez električne energije biće kupci sa napajanjem iz preko moravskih sela

Utorak, 17.10.2017.godine u vremenu od 09:00 do 14:00 sati, bez električne energije biće kupci sa napajanjem iz preko moravskih sela Raševica, Trešnjevica, Sinji Vir i Potočac-deo, Šavac i Čepure, preduzeće Klas komerc u Čepuru. Radi potrebnih manipulacija bez el.en. će na 5-10 minuta, oko 9 i oko 14 sati, biti bez el.energije deo grada oko Buvlje Pijace , Pekara u MZ Dankovo, Magnum, Transkop i Valoga iz Žabara, Bahus, Ljuba Invest, Timi, Mlekara Mihajlović, i ostala domaćinstva duž carigradskog druma u Striškom naselju, kao i veći deo Gloždaka, tehnički pregledo Milić i samousluga Delišest. Radi potrebnih manipulacija i prenapajanja bez el.en. će na 5-10 minuta, oko 7 i oko 15 sati, biti Drenovac, Donji Katun, Krežbinac, Busilovac, Golubovac, Sikirica, G.Vidovo, Ratare.