PAUNOVIĆ U EPIZODI: “VERUJTE MENI A NE SVOJIM OČIMA”

Prošla su četiri dana od kada je Paraćin pogodila oluja koja je stanovnicima naše opštine nanela štetu na imovini, stambenim objektima i poljprivrednim imanjima. Nakon pisanja našeg portala o tome da je Kragujevac omogućio građanima da prijave štetu, javno i transparentno formirajući komisiju koja će prijave obrađivati a da naša opština to nije uradila i nije omogućila velikom broju ljudi koji su štetu pretrpeli da istu i prijave pojavio se demanti predsednika kućnog saveta jedne zgrade u ulici 13. oktobra u kome se između ostalog navodi da je iste večeri Saša Paunović sa dežurnim službama došao do te zgrade da su evidentirali štetu i da su “dogovorili” konkretnu pomoć u saniranju posledica oluje.

Logično pitanje koje se nametnulo svakom mislećem čoveku u opštini bilo je: “Zašto baš oni da dobiju pomoć, zašto su oni bolji od drugih?”. Svesni činjenice da je navedena zgrada zaista pretrpela veliku štetu drago nam je da će dobiti pomoć. Ono što nam ipak nije jasno su sledeće stvari:

  • Zašto nije bilo javnog poziva da svi koji su pretrpeli štetu istu prijave?
  • Da li je potrebno da predsednik opštine lično dođe da popiše štetu da bi oštećeni dobili nadoknadu?
  • Zašto se pomoć “dogovara” kako predsednik skupštine stanara navodi u saopštenju a ne postoje transparentni parametri za dodelu pomoći?
  • Da li su neki u opštini Paraćin povlašćeniji u odnosu na druge?

Ova pitanja postavljamo zato što opština, koja se svela na jednog čoveka, umesto da dobronamerno prihvati kritiku i pokuša da pomogne svima kojima je pomoć potrebna što smo mi i predlagali, radi upravo suprotno. Portal www.paracinonline.com nije politički činilac u opštini Paraćin niti je politički protivnik Saše Paunovića. Kada se desi neka dobra stvar u opštini mi prenosemo i pohvalimo, kada se desi nešto loše mi prenesemo i kritikujemo. To je odlika društveno odgovornih osoba. Tako nešto između ostalog propisuje i ustav Srbije koji garantuje građanima pravo na slobodu govora. Sa druge strane, pokušaji da se rad ovog portala obezvredi povicima Paunovića i njegovih sledbenika na društvenim mrežama: “oni lažu ne čitajte ih” u najmanju ruku su nam smešni. Pitamo:

  • Da li je objavljen javni poziv svima da prijave štetu?
  • Da li će i na koji način šteta biti nadoknađena svima koji su je pretrpeli?

Ako dobijemo pozitivne i obrazložene odgovore na ova pitanja objavićemo izvinjenje. Ako odgovor izostane i pisanje našeg portala bude potvrđeno kao istinito očekujemo izvinjenje od predsednika opštine, jer kao neko ko sebe predsetavlja kao odgovornog i moralnog političarima ima obavezu da to učini.