Posle više od tri decenije OŠ Radoje Domanović prva u Paraćinu uvodi uniforme za đake?

Postupajući po preporuci Ministarstva prosvete osnovna škola Radoje Domanović otpočela je proceduru za uvođenje školskih uniformi u školu.

Prema rečima direktora ove škole Aleksandra Jovanovića uniforme su odlična stvar jer kod dece stvaraju osećaj pripadnosti školi koju pohađaju, smanjuju izraženost razlika u klasnim razlikama kod dece ali i sprečavaju habanje odeće školaraca pri svakodnevnim školskim aktivnostima.

Direktor Jovanović je istakao da veliki broj roditelja podržava uvođenje uniformi ali da će konačnu odluku doneti savet roditelja koji će u najskorijem roku biti sazvan. Ukoliko bude doneta odluka o uvođenju unoformi biće formirana komisija koja će odrediti njihov izgled kako bi iste bile moderne i zanimljive učenicima.

Uniforme će se besplatno šiti u tekstilnim školama?

Još uvek se ne zna ko će plaćati uniforme. Da li će to biti roditelji, škola ili neko treći ne zna se. Trenutno je veoma zanimljiv predlog ministra da tekstilne škole koje su u sistemu dualnog obrazovanja besplatno šiju uniforme za školarce.