Opštinski štab za vanredne situacije uveo pripravnost zbog najavljenih padavina

Zbog moguće pojave ozbiljnih padavina, štab za vanredne situacije u Paraćinu uveo je danas priravnost javnih preduzeća, komunalne inspekcije, policije, civilne zaštite, timova za zaštitu od poplava i zbrinjavanje i evakuaciju.