Na zelenoj pijaci mleko i mlečne proizvode van “Sirinjare” kupujete na sopstvenu odgovornost

Na zelenoj pijaci u Paraćinu omogućeno je da se prodaja mleka i mlečnih proizvoda obavlja u specijalizovanom prostoru, takozvanoj “Sirinjari”.

Prodaju mogu obavljati samo ona lica koja imaju potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti stoke kao i odgovarajuće uslove za proizvodnju.

Kupovina van predviđenog mesta za prodaju obavlja se na sopstvenu odgovornost kupaca i u tom slučaju pijačna uprava ne snosi odgovornost.