Paraćin kroz istoriju – Vojvoda Crep

 

Crep Vukoslavić, sin župana Vukoslava, bio je vlastelin i vojskovođa kneza Lazara Hrebeljanovića. Crepov otac, župan Vukoslav, je u baštinu, od cara Dušana, dobio Petruško vlastelinstvo, negde između 1346 i 1355.godine. Petruško vlastelinstvo se nalazilo oko tvrđave ili grada Petrusa, nije sasvim poznato. Lokacija je istočno od današnjeg Paraćina kod sela Zabrega. Petrusko utvrđenje predstavlja stratešku tačku na putu ka dolini Timoka tj, iz doline Timoke za Ravno ( Ćuprija) i Parakinov Brod (Paraćin). Župan Vukoslav je sa svojim sinovima, Crepom i Držimanom, u monaštvu Dionisijem, sagradio crkvu Sv. Bogorodice u selu Lešje. Župan Vukoslav je ovu zadužbinu dao manastiru Hilandaru, sa svim posedima. Ovo je potvrdio i car Uroš u hrisovulji 15.oktobra 1360.godine Posle smrti župana Vukoslava, Crep je , zbog propasti poseda darovanog Hilandaru, pokrenuo spor za povraćaj zadužbine. Ovo je rezultovalo dugogodišnjim sporom izmedju braće Vukoslavić i Hilandara. Spor je konačno rešen u Crepovu korist, što je samo potvrda da je narod ovih krajeva uvek mogao da istraje u svojim namerama, ma koliko protivnik da je jak i uticajan. Da je Crep ipak bio ktitor, pokazuju povelje kneza Lazara, u kojima se navodi da je Crep darovao manastir Sv. Lavre na Svetoj Gori nekim posedima : Gornja Mutnica, Gornja Petra i trg Parakinov Brod. Crep se takođe spominje u pomeniku manastira Bogorodice Ljeviške pod imenom Črepa.

Crep je imao poseban odnos sa knezom Lazarom i bio mu je jedan od najvernijih prijatelja i vazala. Knez Lazar mu je upucivao epitet “brat”, što ne mora da označava krvno srodstvo, već samo bliskost. Crep je bio i Lazarov vojvoda i vojskovođa i posebno se istakao u boju na Dubravici 25. decembra 1380/1381.godine. Nažalost, njegovo učešće u boju na Pločniku i u Boju na Kosovu ne može se pratiti jer nema izvora o njegovom učešću, što ne mora da znači da nije učestvovao. Vrlo je moguće da jeste, ali da nema pisanih tragova o tome.

Crep je imao sina Venedikta. Njegov sin se spominje u povelji despota Stefana Lazarevića 1411. godine, gde se spominje da je despot darovao neke nove posede manastiru Hilandar umesto sela Leštija, koje je vratio ktitoru, pop kiru Venediktu Crepoviću. Postoji i podatak o ćerki Venedikta Crepovića, monahiji Anisiji koja je umrla 1426/1427. godine.

 

Iz oskudnih podataka koje imamo možemo zaključiti da je vojvoda Crep bio tipični primerak coveka iz Pomoravlja. Nije se libio da se posvadja i sudi sa jačima od sebe i da pobedi. Nije bio zlopamtilo, jer je i darivao Hilandar sa kojim se sudio. Bio je hrabar i spretan, što je dokazao u sukobu sa Turcima, omiljenom sportu Paraćinaca kroz vekove. Gospodari Srbije su ga zvali bratom kad je trebalo, mada se retko spominje u nekim većim stvarima i događajima, što verovatno znači da je bio zadovoljan svojim atarom i o njemu se brinuo, iako je verovatno učestvovao u krupnim stvarima koju su zadešavale Srbiju.