Skriveni biser Paracina – manastir Namasija kod Zabrege

Nekoliko stotina metara iznad sela Zabrege na levoj obali i oštroj okuci reke Crnice, nalaze se ostaci znamenitog manastirskog kompleksa Namasija. Manastir je podignut na sredini puta između Sisijevca i Petrusa.


(ostaci srednjevekovnog manastira Namasija)

Pretpostavlja se da je zidan u vreme kad i manastir Ravanica 1371 .god. Dolaskom Sisoja u Petrušku oblast u vreme zidanja Ravanice, vezuje se za Crepa, obzirom da je Namasija bila u njegovom vlastelinstvu. Ne zna se sa sigurnošću da li je zadužbina Crepova bila Namasija ili Sisojevac.

Iz turskih izvora iz 1516. god se spominje kao manastir Namasija.
1536.god spominje se selo Zabrega sa manastirom Sv.Nikola, deset kaluđera, po kojima vinograde i bašte koje rade kaluđeri niko ne sme da dira, a vodenice su oslobođene ušura.
1570. god spominje se manastir sa šest kaluđera i manjim porezom, a 1583. god manastir ima samo četri kaluđera.
Sve do početka 18. veka o ovom manastiru nema pomena. Kao Manasinjac označen je na topografskim kartama tek 1718.god. Međutim tada su postojale samo ruševine i crkva nije pojala. Zapuštanje manastira, kao i svih ostalih crkava u Petruškoj oblasti nastalo je u vreme velike seobe krajem 17. veka. Ostaci živopisa ukazuje da je manasrir živeo znatno pre pomena iz 16. veka.

Put od Zabrege prema Sisojevcu vodi kroz manastirsko dvorište, na istočnom delu postoji bolje očuvani ulaz, sa razvijenim elementima duple kapije. Pred glavnim ulazom je bio gaz ili brod na Crnici, tako da je ovaj put, koji je inače uzvodno vodio desnom odalom reke, prolaskom kroz manastir prelazio na levu obalu.


(ostaci srednjevekovnog manastira Namasija)


Crkva je trikonhalnog oblika, sudeći prema živopisu i elementima građena je krajem 14. veka. Na južnoj strani crkve prislonjen je paraklis u čijoj unutrašnjosti je sačuvan deo živopisa, koji potiče s kraja 14. veka.Po ovoj tvrdnji, crkva bi bila starija i pripadala bi prvim crkvama Moravske Srbije čiji ktitori nisu vlastela već monasi. Zidovi su od krupnijeg rečnog oblutka crvenkaste boje i lomljenog kamena krečnjaka zidani krečnim malterom, takođe, crvenkaste boje, prema boji peska u Crnici.

 

 

 

 

(vrelo reke Crnice)

Naime prem veličini kompletnog urbanističkog i arhitektonskog sklopa manastira Namasije, materijalnih ostataka i čitave organizacije življenja, nameće se zaključak da je ovo bio značajan, kako monaški, tako i privredno ekonomski centar šire monaške zajednice pod čijim se patronatom mogle nalaziti brojne crkve i manastiri srednjeg toka reke Crnice – počev od Sisojevca pa zaključno sa Sv. Ognjenom Marijom pod Petrusom. Uz to Namasija se nalazi u sredini ove grupacije koja broji oko deset manastirskih celina.